Køberrådgivning

Trygt boligkøb til kr. 7.995,-

Trustpilot - Fremragende
bolig partner
watermark

Hvad koster en køberrådgiver?

 • Gennemgang af købsaftalen og handlens dokumenter
 • Rådgivningsskrivelse til køber, om de særlige forhold ved handlen, man skal være opmærksom på
 • Udarbejdelse af godkendelsesskrivelse
 • Godkendelse af handlen i sin helhed
 • Udarbejdelse/kontrol af skøde
 • Udarbejdelse/kontrol af refusionsopgørelse
 • Sikre handlens afslutning i sin helhed

*Er dit boligkøb et projektkøb, byggegrund, ideel anpart eller landbrugsejendom kan vi også være behjælpelig hermed, men disse ejendomshandler har et tillæg på kr. 1.500.

Pris

+ tinglysningsafgift (0,6% af købesummen + 1.850 DKK)
kr. 7.995,-
Inkl. moms

🇬🇧 Click here for English version

Hvad laver en køberrådgiver?

En køberrådgiver er ene og alene købers rådgiver og repræsentant i bolighandel.

Man kan kalde det købers mægler.

En god og uvildig køberrådgiver kan sikre dig, at du ikke ender med en dårlig bolighandel.

En køberrådgiver oplyse digr om de forhold i huskøbet, du skal være særligt opmærksom på, og hjælpe dig med at undgå dyre faldgruber.

Når man køber en bolig, er der ikke noget krav om, at man skal have en rådgiver tilknyttet.

Men som køber er det dit ansvar at forstå handlens dokumenter og dens sammenhæng. Der er mange papirer, dokumenter og oplysninger du som boligkøber skal forholde dig til.

Det ansvar kan du vælge at overlade til en køberrådgiver (som også kaldes en boligrådgiver).

Køberrådgivning

Vi deler gerne ud af vores erfaringer og gode råd. Det er fuldstændigt uforpligtende, og vi lover dig at du får en dygtig Køberrådgiver i røret. Indtast dine kontaktoplysninger nedenfor:

Er køberrådgivning nødvendigt?

I en ejendomshandel er ejendomsmægleren sælgers mægler og rådgiver. Det betyder, at ejendomsmægleren alene er sælgers repræsentant, og er forpligtiget til at varetage sælgers interesser i hele forløbet, dvs. at sælger får den bedste pris og de bedste vilkår i ejendomshandlen.

Det efterlader køberne i en situation, hvor de umiddelbart ikke har en rådgiver til at varetage deres interesser i en at livets største investeringer.

Hvorfor køberrådgivning?

En køberrådgiver er din rådgiver i bolighandlen fra A til Z.

En af boligrådgiverens fornemmeste opgaver er at oplyse dig bedst muligt om den ejendom, du er ved at købe.

En køberrådgiver er din rådgiver i bolighandlen fra A til Z

Og dernæst forhandle de bedst mulige vilkår på plads for dig som køber. Det skaber tryghed, og giver plads til at du kan koncentrere dig om andre ting i forbindelse med boligkøbet.

Med køberpakken gennemgår vi som jeres boligrådgiver, købsaftalen og alle handlens dokumenter. I vil modtage en rådgivningsskrivelse omkring de juridiske forhold, som i skal være særligt opmærksomme på.

Det kan eventuelt være servitutter med rådighedsindskrænkninger, bygninger det ikke er korrekt registeret eller godkendt af myndighederne, fælleslån i foreninger mv.

Køberpakken indeholder desuden udarbejdelse af godkendelsesskrivelse, korrespondance med handlens parter, og godkendelse af handlen i sin helhed. Ved handlens afslutning sørger vi ligeledes, for skøde/tinglysning samt refusionsopgørelse. I tilfælde af, at handlen annulleres, får du naturligvis ingen regning fra os.

Hvor mange bruger køberrådgivning?

Det er svært at sige præcist, hvor mange, der benytter en køberrådgiver ifm. et huskøb.

Men selvom køberrådgivning er et forholdsvis nyt begreb, vurderes det, at der i 2022 er indblandet en køberrådgiver i størstedelen af alle bolighandler.

En vurdering lyder, at antallet af boligkøber, der benytter en købermægler steg med 25-40% i 2021.

Markedet for køberrådgivning er med andre ord vokset markant de senere år.

Tryghed gennem hele processen

Med BoligPartners køberpakke får du trygheden igennem hele processen. Vi overtager ansvaret, bevare overblikket og sikrer jeres interesser i hele forløbet.

Bemærk, at der vil være et tillæg, såfremt jeres boligkøb omhandler enten en ideel anpart, projektkøb, landbrug eller grundkøb. Dette er på grund af, at sagsbehandlingen er mere omfattende ved disse boligformer. Er du interesseret i at vide mere? Så se vores artikel om køberrådgivning.

Køberrådgivning inkluderer blandt andet nedenstående opgaver:

 • Juridisk gennemgang af købsaftalen og alle handlens dokumenter – herunder tilstandsrapporten.
 • Korrespondance med handlens parter.
 • Spotte potentielle faldgruber.
 • Forhandle bedre vilkår for dig, som køber.
 • Berigtigelse af bolighandlen – Tinglysning af skøde/refusionsopgørelse.
 • Overholdelse af relevante tidsfrister og deadlines.
 • Skabe tryghed og overblik gennem hele processen.
 • Overtage det juridiske ansvar i handlen.

Undgå faldgruberne og uforudsete udgifter med køberrådgvning

En kompetent juridisk Køberrådgiver sikre dig blandt andet de mest fordelagtige vilkår i handlen, som kan være i forbindelse med overtagelsen, forhold der skal undersøges yderligere eller forhold, der skal registreres korrekt ved offentlige myndigheder, forinden ejendommen overtages af dig.

I et boligkøb er der både følelser, tryghed og penge på spil. Det handler om ens fremtidige privatøkonomi, hvorfor det netop giver mening og overlade ansvaret til en Køberrådgiver, så man er bedre klædt på til at undgå unødige bekymringer og dyre overraskelser i ens nye boligkøb.

Vi laver en grundig gennemgang af alle dokumenter ifm. køb af fast ejendom f.eks. skøde og refusionsopgørelse herunder alle juridiske dokumenter. En køberrådgiver gennemgår alle relevante dokumenter og rådgiver dig, hvis der særlige omstændigheder ifm. hushandel eller valg, der skal træffes.

Dit boligkøb handler om mange penge. vores fornemste opgave er at rådgive køberen alle aspekter af handlen og sikre et trygt forløb.

Hvorfor skal man have en advokat ved boligkøb?

Der er intet krav om at bruge en advokat eller boligadvokat ved boligkøb.

BoligPartner er ikke en boligadvokat. Men som jurister laver vi også en juridisk rådgivning på linje med en boligadvokat.

BoligPartner laver ikke en byggeteknisk gennemgang, men vi rådgiver om de foreliggende dokumenter herunder den byggetekniske gennemgang, tilstandsrapporten og ejendommens dokumenter.

Hvad koster en købermægler?

Du kan med fordel vælge en Køberrådgiver, der arbejder efter princippet om, hvis handlen ikke bliver endelig, så modtager du heller ikke en regning. Derved undgår du at stå med en regning, i en ejendomshandel, hvor I ikke kunne blive enige om forholdene.

Hvad enten du vælger at benytte en erfaren Køberrådgiver eller boligadvokat, er du dækket på samme måde – såfremt du naturligvis vælger en Køberrådgiver, der er fuldt ud ansvarsforsikret.  Begge parter varetager de samme opgaver i processen i forbindelse med godkendelse af handlen, tinglysning af skøde, frigivelse af købesummen etc. Den største forskel, vil i de fleste tilfælde afspejle sig i prisen for køberrådgivningen.

Hvem kan blive køberrådgiver?

Alle kan grundlæggende erhverve sig som køberrådgiver. Men det er vigtigt at holde sig for øje, om rådgiveren har den rette uddannelsesmæssige baggrund (f.eks. jurist), den nødvendige erfaring (f.eks. som ejendomsmægler) og er forsikret korrekte og tilstrækkeligt.

En ejendomsmægler, som agerer køberrådgiver, må ikke samtidig stå for salget.
Alle køberrådgivere er underlagt et strengt regelsæt, der yderligere sikrer, at det kun er køberens interesser, der varetages i handlen.

Få hjælp af en erfaren boligrådgiver.

Hos BoligPartner er vi eksperter i boligrådgivning, så står du også skal købe en bolig, er du meget velkommen til at kontakte os. Om du skal have hjælp til den fulde Køberrådgivning, gennemgang eller lignende er vi altid klar til at hjælpe dig i mål.

Undgå at prisen for dit boligkøb bliver for høj, kom uden om faldgruberne og sørg for at få den bedst mulige handel. Kontakt os, så vi vender vi tilbage til dig hurtigst muligt – eller ring til os på 70 60 50 38.


Ingen Handel - Intet salær

Hvis handlen ikke gennemføres, skal du heller ikke betale

*Er handlen betinget af eget salg eller hvis anden køber benytter sin evt. forkøbsret, opkræves der 1.500 DKK, hvis handlen annulleres. De 1.500 DKK modregnes i et evt. nyt boligkøb gennem os indenfor 3 måneder efter annulleret handel

Landsdækkende service

Uanset hvor i landet du ønsker at købe bolig, yder vi rådgivning

Personlig rådgivning

Du får en personlig boligrådgiver, som er med dig fra start til slut

Rådgivning til fast pris

Fast pris på boligrådgivning, fremfor uklare timepriser.

Sådan er processen

Udfyld vores kontaktformular
Bliv ringet op af en af vores erfarne rådgivere
Sammen gennemgår vi dit behov og videre forløb.
Du får tilknyttet personlig køberrådgiver som er med fra start til slut.
BoligPartner overtager ansvaret og sørger for, at I kommer trygt videre

Køberrådgivning

Vi deler gerne ud af vores erfaringer og gode råd. Det er fuldstændigt uforpligtende, og vi lover dig at du får en dygtig Køberrådgiver i røret. Indtast dine kontaktoplysninger nedenfor: