Hvad er en refusionsopgørelse?

En refusionsopgørelse er en oversigt over de betalinger og udgifter, der overlapper overtagelsesdatoen ifm. en bolighandel. Dvs. hvor enten køber eller sælger har lagt penge ud for en udgift, som helt eller delvist tilfalder den anden part. Disse reguleres med en såkaldt refusionsopgørelse.

Den typiske frist for en refusionsopgørelse er senest 30 dage efter overtagelsesdagen.

Hvilke udgifter medtages i refusionsopgørelsen?

Følgende er typiske eksempler på, hvilke poster der medtages i en refusionsopgørelse.

Ejendomsskatter

Poster der indgår i ejendomsskattebilletten, opkræves periodevis forud. På ejendomsskattebilletten opkræves først og fremmest grundskyld til kommunen. I de fleste tilfælde opkræves også udgifter til renovation m.m.

Vand- og vandafledningsafgift

Afregnes pr. forbrug frem til overtagelsesdagen, hvis det skal medtages på refusionsopgørelsen.

Sælgers andel af ejerskifteforsikringspræmien

Sælgers del af præmien medtages over refusionsopgørelsen, hvis køber har valgt at tegne ejerskifteforsikring.

Kontingent til grundejerforening

Fordeles mellem køber og sælger med overtagelsesdagen som skæringsdag.

Fællesudgifter til ejerforening

Fordeles mellem køber og sælger med overtagelsesdagen som skæringsdag.

Oliebeholdning

Hører der en olietank til ejendommen, skal der på overtagelsesdagen ske en aflæsning af olietankens måler. Det er normalt således, at den resterende oliebeholdning betales af køber til dagspris, dog med et eventuelt fradrag 100 Liter, som anses som bundslam.
(artiklen fortsætter under formularen)

Kontakt os

Forbrugsafgifter

Forbrugsafgifter som varme og el og oftest også vand, afregnes direkte til forsyningsværkerne. Da de efter modtagelse af aflæsningsskemaet sørger for slutafregning til sælgerne og registrere de nye ejere pr. overtagelsesdagen.

Hvem udarbejder refusionsopgørelsen?

Der er ingen regler for, hvem der skal stå for udarbejdelsen af refusionsopgørelsen, men det skal fremgå af købsaftalen, hvem der gør det. Det vil typisk være den part der berigtiger handlen, det vil sige også laver skødet. I købsaftalen, vil det stå noteret under pkt. 8.  
Det er derfor op til sælger og køber selv at aftale dette, hvem af deres rådgivere der skal stå for udarbejdelse af refusionsopgørelsen. Sælgers rådgiver vil ofte være ejendomsmægleren, mens det for købers vedkommende vil være en køberrådgiver.

Betaling af tilgodehavende fra refusionsopgørelsen

Det vil enten være køber, der har penge til gode eller sælger, der skal have penge tilbage.
Hvis køber har penge til gode, vil beløbet blive modregnet i købesummen, da der typisk vil være tilbageholdt et mindre beløb (kr. 10.000) hertil, indtil refusionsopgørelsen er godkendt af begge parter. I det tilfælde vil den part der berigtiger handlen bede sælgers bank om at overføre refusionssaldoen til køber og frigive det resterende til sælger.
Såfremt det derimod er sælger, der skal have penge tilbage, skal køber overføre beløbet til sælgers konto.

Refusionssaldoen forfalder 4 hverdage efter, at refusionsopgørelsen er godkendt i modsat fald ved forsinket betaling af refusionssaldo påløber der renter.

I kan se et eksempel på en refusionsopgørelse her.

Indsigelser mod refusionsopgørelsen

Såfremt køber eller sælger ikke er enig i refusionsopgørelsen, har man mulighed for at gøre indsigelser. Evt. indsigelser til refusionsopgørelsen skal foreligge senest 4 hverdage efter, at opgørelsen er modtaget. Er der ikke modtaget indsigelser indenfor ovennævnte frist, regnes refusionsopgørelsen som godkendt.

Man skal dog være opmærksom på, at medmindre der er enighed herom er der ikke mulighed for at medtage kompensationsbeløb for fejl og mangler ved ejendommen over refusionsopgørelsen.

Det er således heller ikke muligt at lave en modregning uden både køber og sælger er enige heri eller lade godkendelse af refusionsopgørelsen afvente eller tilbageholde beløb i købesummen.

KONTAKT OS

Vi deler gerne ud af vores erfaringer og gode råd. Det er fuldstændigt uforpligtende, og vi lover dig at du får en dygtig Køberrådgiver i røret. Indtast dine kontaktoplysninger nedenfor: