Olietanke og huskøb

Det bør du vide om olietanke ifm. et huskøb

Køber du en bolig – hvad enten det er villa, rækkehus eller landejendom – er der god grund til at være opmærksom på, om der har været en nedgravet olietank på ejendommen.

En olietank kan nemlig have været utæt i den tid, den har ligget nedgravet. Det kan både have været tilfældet, mens den var aktiv og efter, at den er taget ud af brug.

Sløfning af olietank

Når en olietank ikke længere bruges, skal den sløjfes. Korrekt sløjfning sker ved at:

  • tanken tømmes for restindholdet (bundsugning)
  • påfyldningsstudsen og udluftningsrøret skal afmonteres
  • tanken skal afproppes, således påfyldning ikke kan finde sted
  • der gives besked til kommunen herom, inkl. dokumentation for at sløjfningen er foretaget korrekt.

En afblændet olietank er ikke en korrekt sløjfet tank, da en afblænding ikke siger noget om, hvorvidt tanken er tømt for restindhold og spulet ren.

Det er den til enhver tid værende ejer, der skal sørge for at ovenstående er opfyldt, og en olietank, som ikke er sløjfet i overensstemmelse med olietankbekendtgørelsens regler, er ulovlig.

I en bolighandel vil sælgers ejendomsmægler typisk anføre en ansvarsfraskrivelse for eventuel olieforurening fra olietanken, da sælger formentlig ikke er bekendt med hvorvidt tanken har været utæt. Dermed er købesummen som udgangspunkt aftalt ud fra en formodning om, at der ikke er forurening.
(artiklen fortsætter under formularen)

Kontakt os

Dokumentation af olietanke

Sløfning af olietanke har været dokumenteret i flere årtier og med vidt forskellige krav i kommunerne til dokumentationen. I nogle tilfælde består dokumentationen af et telefonisk opkald fra ejer, som bliver noteret på kommunen. Dermed er der ingen kontrol af, hvorvidt sløjfningen reelt set er sket. Det giver derfor rigtig god mening at få foretaget yderligere kontrolundersøgelser af, hvorvidt tanken er korrekt sløjfet.

Aftaler om sløjfede olietanke

Der er typisk tre løsninger, som kan komme i spil, og som køber og sælger via købers rådgiver og sælgers ejendomsmægler skal søge en løsning på.

Her er tre eksempler på løsninger og hvem, der skal betale herfor:

1. Sløjfningsattesten

Parterne bliver enige om at bestille en fagmand som graver ned til tanken og tilgår denne gennem studs eller skærer hul. Er der sand i tanken vurderes det om sandet er rent og tørt. Er der væske i tanken bundsuges olie, slam og vand op. Tanken skylles og dette suges op. Der foretages kontrol af om udluftnings- og påfyldningsstuds er afblændet. Sløjfningsattest udarbejdes og fremsendes til kommunen.

2. Miljøprøver

Det er muligt at få fagmand til at tage typisk 2 til 3 miljøprøver omkring tanken for at undersøge hvorvidt der kan være løbet olie ud i den omkringliggende jord. Jordprøverne tages op og sendes til analyse på laboratorie. Det tager ca. 4 – 5 arbejdsdage før der er svar på analysen.

3. Opgravning

Kan parterne blive enige om en opgravning er det typisk den bedste løsning for køber men da det også er klart den dyreste og mest besværlige løsning, kan det være meget vanskeligt at få forhandlet denne løsning på plads. Foretages der opgravning bør der også tages prøver helt nede under tanken – og dermed er det den eneste løsning som kan give køber en 100% sikkerhed for hvorvidt der fra olietanken har været jordforurening.

Forsikring

Kan køber ikke forsikre sig ud af problemet?

I nogle tilfælde kan man. En udvidet ejerskifteforsikring dækker hos mange selskaber jordforurening op til en vis sum. Denne dækning træder typisk først i kraft, hvis man som ejer af boligen bliver påbudt en oprensning fra myndighedernes side. Dette påbud kommer sjældent, da det typisk vil være en betingelse af forureningen skal true grundvandet.

Kan sælger forsikre sig?

Der er sælgers ansvarsforsikringer, der ligesom den udvidede ejerskifteforsikring dækker jordforurening. Denne træder dog typisk først i kraft, når sælger er dømt til at betale erstatning eller har indgået forlig med køber. Derudover er det en betingelse af tanken var korrekt sløjfet og indenfor sløjfningstermin for den pågældende tank, før forsikringen træder i kraft.

Der er ingen regler for hvilken løsning, køber og sælger ender med at indgå, da det afhænger af parterne i handlen herunder sælgers villighed til at få solgt, købers beslutsomhed for at købe den konkrete ejendom og den foreliggende dokumentation for sløjfningen.

Men én ting er sikkert – sørg for at have en professionel rådgiver med på sidelinjen, når du køber en bolig. Benytter du dig at BoligPartners ekspertise, er du sikker på at blive klædt ordentlig på til at tage den beslutning, som er rigtig for dig.

KONTAKT OS

Vi deler gerne ud af vores erfaringer og gode råd. Det er fuldstændigt uforpligtende, og vi lover dig at du får en dygtig Køberrådgiver i røret. Indtast dine kontaktoplysninger nedenfor: