fortrydelsesret ved boligkøb

Er der fortrydelsesret ved boligkøb?

Når man køber bolig (som privatperson), følger der en lovpligtig fortrydelsesret med købet.

Fortrydelsesretten er lovbestemt dvs., at hverken køber eller sælger kan aftale, at den ikke er gældende f.eks. i købsaftalen.

Årsager til fortrydelse

Det sker, at man som køber fortryder det boligkøb, som man lige har underskrevet en købsaftale på.

Der kan være mange årsager, der ligger til grund for, at man som køber ønsker at annullere handlen.

Det kan eksempelvis være, hvis beslutningen er truffet for hurtigt eller, at der dukker en anden bolig op.

Det kan også være, at ens privatlivet på den ene eller anden måde gør, at man alligevel ikke ønsker at købe boligen.

Hvem og i hvor lang tid kan man fortryde?

Fristen for at fortryde boligkøbet er 6 hverdage efter handlens indgåelse dvs. underskrift af købsaftale. Lørdage samt søn- og helligdage bliver ikke talt med i fristen. Det betyder, at man som køber altid har en weekend til at tænke over boligkøbet.

Fristen starter først, når handlen er indgået, det vil sige når alle parter har underskrevet.

Hvis sælger underskriver købsaftalen et par dage efter køber, vil 6-dagesfristen først begynde den dag, sælger underskriver.

Skriver sælger under på købsaftalen først starter fristen den dag, man som køber modtager den underskrevne købsaftale.

Det er vigtigt at pointere, at det er kun køber, der har mulighed for at bruge fortrydelsesretten.

Kontakt os

Hvordan fortryder man i praksis sin nye bolig?

Som køber kan du altid fortryde dit køb af bolig inden for fortrydelsesfristen, hvis du sender en skriftlig besked herom til sælgeren, og beskeden når frem i tide f-eks. per mail eller post. Det kræver, at du samtidig har betalt godtgørelsen/kompensationen inden for fristen.

Hvis sælger endnu ikke har skrevet under på købsaftalen, kan du kvit og frit fortryde dit køb. Det kræver, at du giver sælger skriftlig besked om, at du har fortrudt købet, og at det sker inden for 6-dagesfristen.

Hvad koster det at fortryde sit boligkøb?

Har alle parter til gengæld skrevet under på købsaftalen, foregår det lidt anderledes.

Køber skal stadig sørge for at meddele sælger, at man har fortrudt købet som nævnt ovenstående inden for fristen.

Men fordi køber har indgået en bindende aftale med sælger, er man som køber forpligtet til at betale sælger en kompensation på 1 % af købsprisen. Så har man som køber f.eks. købt et hus til 1 mio. kr., betyder det, at der skal betales sælger en kompensation på 10.000 kr.

En vigtig betingelse for at fortryde købet er, at sælger sammen med købers skriftlige fortrydelse/annullering, modtager kompensationen på deres konti/ejendomsmæglerens konto inden for fristen. Sker dette ikke, er du som køber bundet af dit boligkøb, selvom du skriftligt har fortrudt.

Kan jeg undgå at betale kompensation?

Du kan undgå at betale kompensation til sælger, hvis du har et rådgiverforbehold. Med et rådgiverforbehold kan du fortryde handlen og undgå at betale kompensation, hvis din køberrådgiver ikke godkender handlen i sin helhed.

Med andre ord har din rådgiver (f.eks. køberrådgiver, boligadvokat, bankrådgiver osv.) det sidste ord, selv efter, at du og sælger har skrevet under på købsaftalen.

Rådgiverforbeholdet er en klausul/frase, der indføres i købsaftalen for at give køber mulighed for at få handlen gennemgået og godkendt af en advokat/rådgiver, inden den gennemføres.

For at rådgiverforbeholdet er gældende, skal det tilføjes skriftligt i købsaftalen inden købsaftalen underskrives. Forbeholdet har typisk en frist på 3-5 hverdage og eventuelle indsigelser skal altså være indsendt af f.eks. køberrådgiveren inden denne frist.

Man har som køber dermed mulighed for at få ændret i købsaftalens vilkår, hvis sælger kan godkende dette, eller helt at annullere handlen, hvis der er forhold som køber ikke kan acceptere eller forhold som køber og sælger ikke kan blive enige om.

Modsat ved brug af fortrydelsesretten skal køber ikke betale sælger 1 % af købesummen, hvis købsaftalen annulleres som følge af indsigelser fra en køberrådgiver.

KONTAKT OS

Vi deler gerne ud af vores erfaringer og gode råd. Det er fuldstændigt uforpligtende, og vi lover dig at du får en dygtig Køberrådgiver i røret. Indtast dine kontaktoplysninger nedenfor: