Forretningsbetingelser

Læs BoligPartners forretningsbetingelser

watermark

§ 1 Ansvarsforsikret
BoligPartner er ansvarlig for vores rådgivning efter dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i anerkendt forsikringsselskab med et beløb indtil 5 mio. pr. tab.


§ 2 Vi rådgiver ikke om;

I henhold til vores rådgiveransvar, har BoligPartner ikke mulighed for, at rådgive om finansiering af boligen, heraf skattemæssige forhold eller lignende.


§ 3 Privatlivspolitik

Behandling af persondata
For information omkring hvordan vi behandler persondata henvises til vores særskilte persondata / privatlivs politik – tryk HER


§ 4 Mangler efter overdragelsen

Hvis der i forbindelse med overtagelse af ejendommen, skulle konstateres en eller flere mangler, som køber ikke har været bekendt med. Vil BoligPartner bistå med en indledende dialog/skrivelse indeholdende købers krav til sælger.
Såfremt der ikke kan indgås en løsning herom, og næste skridt vil være en retssag mod sælger, kan BoligPartner ikke være behjælpelig hermed.
Vi kan henvise til en fast samarbejdspartner hertil, som vil overtage sagen herfra.


§ 5 Fortrolighedspolitik

Vi har tavshedspligt og behandler enhver oplysning, vi modtager fra vores klienter, fortroligt. BoligPartner anvender kun de oplysninger, som klienterne afgiver til os, til brug for vores sagsbehandling. Vi vil aldrig videregive dine personlige oplysninger til tredjepart, medmindre det er nødvendigt for sagsbehandlingen.


§ 6 Salær & betalingspolitik

Tinglysningsafgift til staten, betales af klienterne udover salæret.
Alle vores priser, som er oplyst på vores hjemmeside www.bolig-partner.dk er inkl. moms.
Såfremt en bolighandel annulleres, vil dette ske uden en faktura fra os. Aftalen herom, kan anvendes tre gange, og er kun gældende for rådgivning ved køb af fast ejendom.
BoligPartner fakturerer klienten, når handlen er endelig, ved køberrådgivning. Ved andre sager faktureres klienten i forbindelse med signeringen af skødet. Skødet vil ikke blive tinglyst førend salær samt tinglysningsafgift er modtaget på vores konto.


§ 7 Hvidvaskning

BoligPartner er omfattet af gældende lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, og klienter vil blive bedt om at identificere sig ved indhentelse af billede legimitation samt kopi af sygesikringsbevis.