Datapolitik

Hvad gør vi for at efterleve GDPR?

watermark

Dataansvarlig
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
BoligPartner
Sdr. Stationsvej 26, 2
4200 Slagelse
info@bolig-partner.dk

§ 1 Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller beder os kontakte dig, via kontaktformularen, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.
Vi er ansvarlige for alle de personlige oplysninger – eksempelvis dit navn, adresse, e-mail-adresse, telefonnummer, fødselsdato, cpr-nummer etc. – som du oplyser os om, eller som vi måtte blive bekendt med i forbindelse med køb, bestilling af vores serviceydelser. BoligPartner er dataansvarlig og behandler dine personoplysninger i henhold til dansk lovgivning jfr. Lov om behandling af personoplysninger
Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger.


§ 2 Formål

Når du videregiver dine personlige oplysninger til os, bekræfter du samtidigt, at vi kan anvende den indsamlede information til at opfylde vores indgåede aftale med for dig for den ydelse, du forventer, eksempelvis hvis der skal udarbejdes skøde mv.
Desuden har oplysningerne til formål at opfylde BoligPartner’s forpligtigelser ved identifikationsoplysninger ifm. overholdelsen af den til enhver tid gældende hvidvaskningslov.


§ 3 Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.


§ 4 Videregivelse af oplysninger

Som led i behandlingen af dine personoplysninger, videregiver BoligPartner dine personoplysninger til offentlige instanser, såsom Tinglysningsretten. Videregivelsen af personoplysninger til offentlige instanser finder kun sted, hvis udførelsen af en given tjenesteydelse nødvendiggør videregivelsen.


Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til info@bolig-partner.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet, dt@datatilsynet.dk