brændeovn ved huskøb?

Køber du et hus med brændeovn?

Køber du en ejendom med brændeovn eller pejseindsats, skal du være opmærksom på en ny lov fra 2021.

Den 1. august 2021 trådte nye regler om brændeovne i kraft. Det betyder at du som boligkøber skal dokumentere overfor Miljøstyrelsen, at ejendommens brændeovn eller pejseindsats er nyere end 1. januar 2003.

Reglerne sker ud fra et miljømæssigt perspektiv.

Brændeovne og pejseindsatse kan være hyggelige, men de er samtidig også det største enkelte danske bidrag til partikelforureningen i Danmark. Derfor har Folketinget vedtaget den nye lov, der skal sikre mindre forurenende røg fra landets private skorstene.

Vælger man som køber at ignorere reglerne og påkravet fra Miljøstyrelsen vil det medføre bøder, så reglerne skal tages seriøst.

Brændeovne før år 2003

Når skødet på ejendommen bliver tinglyst, er man som køber (i praksis vil det være dem der udarbejder skødet) være forpligtiget til at oplyse, om der står en brændeovn eller pejseindsats fra før 2003 i den bolig, der overtages.

Hvis det er tilfældet, vil der automatisk blive meddelt en frist på 12 måneder til udskiftning eller nedlægning af brændeovnen/pejseindsatsen samt digital indberetning til Miljøstyrelsen.

Er enheden produceret før 2003 skal du inden fristens udløb meddele Miljøstyrelsen, at du har skrottet brændeovnen eller fremsende dokumentation for, at du har erstattet den med en ny.
(artiklen forsætter under formularen)

Kontakt os

Brændeovne efter år 2003

Du vil som køber modtager en skrivelse fra Miljøstyrelsen efter skødet er tinglyst med et link til en side, hvor du skal uploade behørig dokumentation for, at brændeovnen er produceret efter år 2003. Du har 6 måneder til at indsende dokumentationen.

Dokumentationen kan bestå af et af nedenstående dokumenter:

  1. Underskrevet erklæring om aldersbestemmelse fra skorstensfejer eller anden fagperson med markering af, hvilke kriterier og data, der er lagt til grund for vurderingen,
  2. Prøvningsattest,
  3. Dokumentation for svanemærkning eller
  4. Overensstemmelsesvurdering

Du kan finde mere information om de forskellige dokumentationsmuligheder på: www.skiftellerskrot.dk.

I mange handler placeres denne pligt til dokumentation hos køber. Men da sælger typisk ligger inde med dokumentationen i form af prøvningsattest eller lignende, vil du med en køberrådgiver have mulighed for at placere denne pligt hos sælger.

I nogle tilfælde kan det af købsaftalen fremgå, at enheden skønnes at være produceret i årene efter 2003.

Men hvis det efterfølgende viser sig, at den er produceret før 2003, kan du som køber stå med en udgift som du ikke havde budgetteret med.

Derfor kan din boligrådgiver sørge for at der tages stilling til en evt. kompensation i det tilfælde, at det efterfølgende viser sig, at enheden er produceret før 2003 og, at den dermed skal udskiftes.

Undtagelser til reglerne omkring brændeovne

Til ordningen hører også nogle undtagelser.

Pillebrændeovne anses ikke for at være en del af ordningen og må derfor uanset alder forblive aktive i ejendommen.

En antik ovn, f.eks. en gammeldags masseovn er også undtaget reglerne.

Eller hvis din pejseindsats medfører så store ombygningsomkostninger (anslået 20.000 udover selve udgiften til en ny indsats), er du også undtaget reglerne. Det er dog ikke en vurdering du selv må foretage, men skal ske af en fagperson.

KONTAKT OS

Vi deler gerne ud af vores erfaringer og gode råd. Det er fuldstændigt uforpligtende, og vi lover dig at du får en dygtig Køberrådgiver i røret. Indtast dine kontaktoplysninger nedenfor: