5 gode råd til en god bolighandel

5 gode råd før, under og efter en bolighandel

I vores daglige arbejde med at rådgive boligkøbere i hele Danmark, støder vi ofte på de samme faldgruber og situationer, der besværliggør eller fordyrer et boligkøb.

Derfor er følgende 5 råd altid en del af den køberrådgivning, vi giver ifm. huskøb.

5 gode råd ifm. bolighandel

1.      Nedgravet olietank

En nedgravet olietank kan give anledning til bekymring for mange købere.

Hvis olietanken er afblændet og dermed ikke er i brug mere, skal du være opmærksom på, at en afblændet olietank ikke er ensbetydende med, at der er tale om en korrekt sløjfet olietank.

Det, at tanken er afblændet, betyder nemlig ikke nødvendigvis at tanken tømt eller at der fortsat er olie i den.

Derfor skal du være opmærksom på, at en olietank skal sløjfes, når den ikke længere bruges.

Korrekt sløjfning sker ved at:

  • tanken tømmes for restindholdet (bundsugning)
  • påfyldningsstudsen og udluftningsrøret skal afmonteres
  • tanken skal afproppes, således at påfyldning ikke kan finde sted
  • der gives besked til kommunen herom, inkl. dokumentation for at sløjfningen er foretaget korrekt.

Det er den til enhver tid værende ejer, der skal sørge for at ovenstående er opfyldt.

En olietank, som ikke er sløjfet i overensstemmelse med olietankbekendtgørelsens regler, er ulovlig.

Det er derfor vigtigt, at I sørger for at se den rette dokumentation for ovenstående, når I ser på huse, hvor det er oplyst, at der er en nedgravet olietank.

Ellers er det fra overtagelsesdagen jeres ansvar.

I kan se dette i enten BBR-ejermeddelelsen eller ejendomsdatarapporten.
(artiklen fortsætter under kontaktformularen)

Kontakt os

2.      Kloakering

Husk at spørge ind til, om ejendommen er blevet tilsluttet separat-kloakering.

Hvis den ikke er det (dvs. ejendommen fælleskloakeret), og der er planer om at tilslutte den til separat-kloakering, så skal I være forberedte på, at der kommer en udgift til dette senere.

Fælleskloakering betyder at spildevand og overfladevand løber i samme rør.

I forbindelse med en omlægning til separatkloakering, betaler kommunen for ændringen af kloakken ude i vejen, men I vil som udgangspunkt skulle betale for separeringen af regnvandet inde på ejendommens matrikel.

I kan se ejendommens kloakeringsforhold og kommunens eventuelle planer i ejendomsdatarapporten.

3.      Naturgas

Har I set på et hus, der opvarmes med naturgas, så sørg for, at jeres rådgiver medtager et forbehold om, at I skal have oplyst, hvornår der senest har været et serviceeftersyn af naturgasanlægget.  Såfremt det er mere end to år siden, kan det anbefales, at I beder om, at sælgerne får foretaget eftersynet og udbedret eventuelle bemærkninger heri inden overtagelsesdagen.

Det er ikke lovpligtigt, men altid en god idé og I er bedre stillet med et naturgasfyr, der forhåbentligt holder længere.

4.      Salgsopstillingen

I skal være opmærksomme på, at det er den salgsopstilling, som bliver vedlagt købsaftalen, som er den gældende, og at der kan være ændringer i forhold til den, I fik udleveret på fremvisningen.

Ejendomsmægleren er nemlig forpligtiget til at opdatere denne, når der bliver udarbejdet en købsaftale.

Og derfor kan der være ændringer i ejerudgifter, medfølgende hårde hvidevarer mv.

Derfor er det altid en god idé at sammenholde salgsopstillingerne, så I kan se, om der er sket ændringer.

5.      Ejerskifteforsikring

Foretager du en bolighandel, hvor der er planlagt lang overtagelse, skal du være opmærksom på, hvor længe ejerskifteforsikringstilbuddet er gældende.

Det skyldes, at tilstandsrapporten med stor sandsynlighed vil udløbe før overtagelsesdagen og derfor er det ikke alle forsikringsselskaber, der vil tilbyde en ejerskifteforsikring efter tilstandsrapportens udløbsdato.

Du skal derfor være sikker på, at I kan tegne ejerskifteforsikring hos det forsikringsselskab I ønsker og at den skal være tegnet indenfor den frist, som forsikringsselskabet har oplyst.

KONTAKT OS

Vi deler gerne ud af vores erfaringer og gode råd. Det er fuldstændigt uforpligtende, og vi lover dig at du får en dygtig Køberrådgiver i røret. Indtast dine kontaktoplysninger nedenfor: