Aktuel information

Rapport om huseftersyn
PriceWaterhouseCoopers har for Økonomi- og Erhvervsministeriet udarbejdet en rapport om huseftersynsordningen. Rapporten finder ingen holdepunkter for den ofte fremsatte kritik af de bygningssagkyndige om pyntede rapporter, der skulle gøre husene mere salgbare. Tilstandsrapporterne er ikke fyldt med fejl og mangler.
Af kritikpunkter fremføres, at byggesagkyndige, der flere gange laver dårlige rapporter, får lov at fortsætte med deres arbejde.
Ministeriet er på vej med en plan, der medfører, at byggesagkyndige vil miste deres beskikkelse, hvis de gentagne gange laver alvorlige fejl. Desuden indføres en prøve hvert tredie år for at teste de sagkyndiges viden. Endelig vil der blive lagt vægt på, at ejeren er tilstede, når huset gennemgås. Er han ikke det, skal det fremgå af rapporten.


Omlægning af flexlån
Renten på rentetilpasningslån bliver til næste år ca. 4 pct. med lån i danske kroner og ca. 3,55 pct. for lån i euro. De tilsvarende tal for i år er 5,6 pct. og 5,2 pct.
For et lån på 1 mio. kroner betyder det en besparelse på lige under 500 kroner for lån i danske kroner, mens eurolåntagerne sparer yderligere 135 kroner begge beløb efter skat.
I forhold til et 30 årigt obligationslån til 6 pct. rente er den månedlige besparelse efter skat ca. 900 kroner.


Slut med dobbelt ejendomsværdiskat
Skatteministeren er på vej med et nyt lovforslag, hvorefter de, der handler bolig, kun betaler ejendomsværdiskat for den bolig de sælger, indtil de flytter til den nye bolig.
Forslaget skal øge mobiliteten i samfundet.


Huspriser og indkomster
Hovedstadsområdet har oplevet store prisstigninger på boliger. Så store stigninger, at mange boligejere ikke med deres nuværende indkomst ville kunde blive godkendt til et realkreditlån, hvis de ville købe deres eget hus idag.
Realkreditinstitutterne har en tommelfinger regel, der siger, at er man gældfri og har til udbetalingen, kan man låne til en kontantpris der er 2,5 gange husstandens indkomst.
Boligpriserne i Københavns og Frederiksberg Kommuner ligger på henholdsvis 3,18 og 2,92 af den gennemsnitlige husstandsindkomst. Også i omegnskommunerne vil gennemsnitsborgeren have svært ved at få et realkreditlån.


Varsel om lavere boligpriser
Et rundspørge til medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening viser, at omsætningen forventes at falde og salgstiderne bliver længere.
Som følge heraf forventes lidt lavere priser.


Bygningsplejeordninger
Nogle arkitekt- og ingeniørfirmaer tilbyder en abonnementsordning, hvor der udarbejdes en oversigt over, hvordan og hvornår husets dele fx tag og vinduer skal vedligeholdes eller udskiftes.
Hvert hus får “Husets bog”, der skal følge huset, samt en hjemmeside. 10 år frem vil ejeren kunne se, hvad, hvornår og hvordan huset skal holdes vedlige.
Ved start på ordningen betales ca. kr. 8.000 for en minutiøs gennemgang af huset, fulgt op med en plan for vedligeholdelse. Efterfølgende betales kr. 1.500 om året for et årligt check af huset.
Sideløbende vil 250 arkitektfirmaer i organisationen “Arkiteksthjælpen” lancere en lignende abonnementsordning for boligejerne. Pris og indhold er endnu ikke endeligt fastlagt.Aktuelle emner

Rapport om huseftersyn
Fejl og mangler er en myte

Omlægning af flexlån
Store besparelser i 2002

Slut med dobbelt ejendomsværdiskat
Ny lov på vej

Huspriser og indkomster
Gennemsnitsfamilien kan ikke købe deres eget hus

Varsel om lavere boligpriser
Resultatet af en rundspørge

Bygningsplejeordninger
Ny "kilometerservice" på husetKøberrådgivning - Sælg Selv - Fast Salær forsiden | top | brevkassen | e-post

Vigtigt! Vilkår for brug af boligpartner.dk

Sidst opdateret den 02-01-2002 af
Webmaster: Bent Christensen
Copyright © 1999-2002 ejendomsmægler Bent Christensen


A great pair of sunglasses is now in your reach, thanks to this guide on how to pick the best frames for your face. They say that eyes are the gateway to the soul, and also a beauty tool women have been using since the dawn of time to their advantage. But nowadays, hiding your peepers behind a pair of oakley replica knockout shades can add a mix of magic and mystery that can't be resisted. In fact, sunglasses not only protect your eyes from the sun rays, they are also elegant accessories. Choosing the right pair dior replica will showcase your style, accentuate the contours of your face and give you a distinctive touch of glamor. To help you find the most flattering frames to suit your face, we have compiled this simple guide. Women with this shape usually have a narrow chin and high cheekbones. It is the most coveted of all face shapes and it looks good in a replica ray ban multitude of different sunglasses styles. Celebrities with this shape include actress Eva Mendes and supermodel Christy Turlington. Although oval faced women will find it easier to find a right match, avoid replica handbags uk extremely large frames that will overpower your small face. Remember that the frame of the sunglasses should always be in proportion to the size of your face.
ml> ="+(navigator.javaEnabled()?"Yes":"No"); } document.write(''); document.write('This Site Tracked by WebTrendsLive.'); document.write(''); } wtl_Tag4_5218(); //-->