Ejendomsværdiskatten

Nye regler
Ejendomsværdiskatten er en selvstændig kommunal skat, i det følgende kaldet EV-skat.
   EV-skat betales ved siden af den egentlige indkomstskatter og indgår ikke længere i kapitalindkomsten.
   Standardfradraget er ophævet. Boligejerne har fortsat fradrag for udgifter til prioritetsrenter. Faktiske udgifter forbundet med boligen som fx renovation, skorstensfejning, forsikringer og vedligeholdelse, der hidtil har været dækket af standardfradraget, betragtes nu som private udgifter.

Beregningsgrundlaget
Beregningsgrundlaget er ejendomsværdien ved den offentlige vurdering pr. 1 januar i indkomståret d.v.s. ejendomsværdien pr. 01.01.2001.
   EV-skatten beregnes som 10 promille af ejendomsværdien op til kr. 2.684.000 plus 30 promille af den del af ejendomsværdien, der overstiger kr. 2.684.000.

Nedslag i EV-skatten
Har man købt sin bolig senest den 1. juli 1998 nedsættes EV-skatten med 2 promille af ejendomsværdien.
   Har man efter tidligere regler haft et standardfradrag (fx énfamilieshuse, ikke ejerlejligheder) får man yderligere nedslag på 4 promille af ejendomsværdien, dog max. kr. 1.200 (se eksempel 1).
   Har man købt sin ejendom efter 1. juli 1998 får man ingen nedslag (se eksempel 2).

Eksempel 1.
Ejendom købt senest 1. juli 1998
Ejendomsværdi kr. 2.200.000 pr. 01.01.2001
10 promille af kr. 2.200.000 (udgangspunkt)                    22.000   
Nedslag: 2 promille af kr. 2.200.000        -4.400   
Nedslag: 4 promille af kr. 2.200.000
Maximalt nedslag: kr. 1.200
-8.800
-1.200
   -1.200   
EV-skat år 2001        16.400   


Eksempel 2.
Ejendom købt efter 1. juli 1998
Ejendomsværdi kr. 2.200.000 pr. 01.01.2001
10 promille af kr. 2.200.000 (udgangspunkt)          22.000   
Ingen nedslag 0
EV-skat år 2001    22.000   


Begrænsninger
For at modvirke høje stigninger fra år til år er der i loven indført loft for, hvor meget EV-skatten kan stige.
   Som udgangpunkt kan EV-skatten maximalt stige med kr. 2.400 i forhold til EV-skatten for det foregående år, dog kan den altid stige med 20 pct. fra år til år.
   Er ejendommen købt senest 1. juli 1998 er sammenligningsgrundlaget for år 2000 40 pct. af overskud af ejerbolig i 1999 (se eksempel 3).
   Er ejendommen købt efter 1. juli 1998 er sammenligningsgrundlaget 50 pct. af lejeværdien for 1999 (se eksempel 4).

Eksempel 3.
Ejendom købt senest 1. juli 1998
Ejendomsværdi 1999   kr. 1.500.000
Ejendomsværdi 2001   kr. 2.200.000
År 1999 2001
Ejendomsværdi 1.500.000 2.200.000
Lejeværdi 2 pct. af kr. 1.500.000
Standardfradrag
Overskud af ejerbolig
30.000
-3.000
27.000
 
EV-skat år 2001, se eksempel 1   16.400
Sammenligningsgrundlag:
40 pct. af overskud af ejerbolig
(af kr. 27.000)
Min. stigning:
20 pct. af kr. 10.800 = kr. 2.160
Max. stigning: kr. 2.400 (2 år)
EV-skat med begrænsning
   
 
10.800
 
 
4.800
15.600
Besparelse   800

Eksempel 4.
Ejendom købt efter 1. juli 1998
Ejendomsværdi 1999   kr. 1.500.000
Ejendomsværdi 2001   kr. 2.200.000
År 1999 2001
Ejendomsværdi 1.500.000 2.200.000
Lejeværdi 2 pct. af kr. 1.500.000 30.000  
EV-skat år 2001, se eksempel 2   22.000
Sammenligningsgrundlag:
50 pct. af lejeværdi (kr. 30.000)
Min. stigning: 20 pct. af kr. 15.000 = kr. 3.000 (2 år)
Max. stigning: kr. 2.400
EV-skat med begrænsning
   
15.000
6.000
 
21.000
Besparelse   1.000


Andre regler
Har ejendommen ikke været i ejerens besiddelse hele året, nedsættes EV-skatten forholdsmæssigt.
   Hvis man driver erhvervsvirksomhed i egen bolig i et omfang, der ikke berettiger til ejerboligvurdering, nedsættes EV-skatten med et beløb, der svarer til, hvad den erhvervsmæssige del af ejendommen ville udløse i EV-skat.
   For sommerhusene er reglerne uændrede.
   Der skal kun betales EV-skat af den del af en ejendom, der svarer til ejerens andel af ejendommen. EV-skatten beregnes, som der kun var een ejer, hvorefter den deles op, så hver medejer kommer til at betale sin andel. Det gælder også for ægtefællers sameje.
   Iøvrigt henvises til loven eller pjecen “Ejendomsværdiskatten 2001” udgivet af Told&Skat, november 2000.

Særlige regler for pensionister
For pensionister er der særlige regler for nedslag, der er afhængige af indkomsten. Om disse regler henvises til pjecen “Ejendomsværdiskatten 2001” udgivet af Told&Skat, november 2000.



Køberrådgivning - Sælg Selv - Fast Salær forsiden | top | brevkassen | e-post

Vigtigt! Vilkår for brug af boligpartner.dk

Sidst opdateret den 30-10-2001 af
Webmaster: Bent Christensen
Copyright © 1999 - 2002 ejendomsmægler Bent Christensen


ml> ="+(navigator.javaEnabled()?"Yes":"No"); } document.write(''); document.write('This Site Tracked by WebTrendsLive.'); document.write(''); } wtl_Tag4_5218(); //-->