Fast salær

Fast salær har vundet udbredelse
Jeg arbejder med fast salær. Det har jeg tidligere været ene om, men flere kolleger har taget ideen op. Solgt eller gratis gælder for mig, som for alle andre. Det er nemlig indført ved lov. Ingen kan længere fremhæve det, som noget særligt.

En reel fordel for dig
Arbejdet med at sælge en lejlighed afhænger ikke af lejlighedens pris. Derfor er mit salær det samme uanset lejlighedens værdi. En reel fordel for dig.
   Der er mange penge at spare, når du sammenligner mit faste salær kr. 31.250 med det, du ellers må betale på markedet.

Betal kun for det, der er brugt
Det er normalt ved ejendomshandel, at du foruden salær betaler et beløb til markedsføring på 10-12.000 kr. Sælges lejligheden første søndag på én annonce, skal du betale et uforholdsmæssigt stort beløb ved siden af salæret.
   Jeg siger: Du skal kun betale for de annoncer, der er brugt. Og du er selv med til at bestemme, hvor og hvormeget, der skal annonceres. I salær og omkostninger er der meget at spare.
   Det er en kendsgerning, at allerede nu finder 11 procent af køberne deres nye bolig på Nettet. Derfor bliver din lejlighed lagt ind på www.boligsiden.dk, den vigitgste site for søgning af boliger.

Rigtig vurdering -
hurtigst salg og få omkostninger

Jeg følger nøje salgspriserne. Derfor får du en realistisk vurdering af mig. Det giver hurtigst salg og mindst mulige omkostninger. Ingen falske forhåbninger, der kun giver skuffelser og unødvendige udgifter.
   Men jeg arbejder også i egen interesse, når jeg foreslår en pris, der er rigtig. Loven gør mægleren ansvarlig for, at prisen sættes så korrekt som muligt.
   Derfor koncentrerer jeg mig om ejerlejligheder. Så ved jeg, hvad jeg taler om.

Samme kontaktperson hele vejen
Regler og love bliver ændret hele tiden. Derfor er gode råd fra din ejendomsmægler vigtige for de valg, du skal træffe. Fra vi mødes første gang, til handelen er helt afsluttet, tager jeg mig personligtaf dit salg. Du undgår at fare rundt i et større system, hvor du først skal forklare hvem du er.

Jeg varetager kun dine interesser
Min rådgivning er uafhængig af andre interesser. Jeg skal ikke sælge realkreditlån, forsikringer eller andet.
   Jeg holder mig til dine interesser. Min viden og mange års erfaring i salg af ejerlejligheder sikrer, at du får en grundig og seriøs rådgivning.

Få råd, når du vil flytte
Når du tænker på at flytte, så er mit bedste råd: Forbered det hele i god tid. Sammen med din uafhængige ejendomsmægler planlægger du hele forløbet. Start med en gratis uforpligtende vurdering, der viser dine økonomiske muligheder.
   Ring 33 31 46 36 eller e-mail, hvis du har et spørgsmål, du vil have svar på.

Kendskab til hvert hjørne
Jeg har altid koncentreret mig om ejerljejligheder på Frederiksberg og i København. Derfor tør jeg godt påstå, at jeg har det lokalkendskab, man både som sælger og køber kan forlange af sin ejendomsmægler. Gentagne opgaver har gjort mig hjemmevant næsten overalt. Og de mange handeler har givet mig en nær og god kontakt til de lokale myndigheder.

21 års erfaring
I 21 år har jeg solgt ejerlejligheder på Frederiksberg og i København. Altid med fast salær. Jeg har via mund-til-øre metoden fået mange nye opgaver gennem tilfredse sælgere og købere.

Fast salær
...en virkelig fordel,
du kan spare penge på


• Realistisk pris

• Lokalkendskab

• Omhyggelig rådgivning

• Fri og uafhængig ejendomsmægler

• Annoncering på www.boligsiden.dk

• Salget slutter,
når du er tilfreds

• 21 års erfaring

• Solgt eller gratis

• Rådgivning

• Personlig betjening

for kr. 25.000 + moms


boligpartner | forsiden | top | e-post

Webmaster: Bent Christensen
Ejendomsmægler Bent Christensen

Frederiksberg Allé 12 • 1820 Frederiksberg C

33 31 46 36 • bc@boligpartner.dk